Ασφάλειες οχημάτων

Βάσει του νόμου έχετε υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.

Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η πληρέστερη, κατά το δυνατόν, διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών) που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου.

Είναι σημαντικό, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες καλύψεις (προαιρετικές καλύψεις), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη δική σας εξασφάλιση, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών του δικού σας αυτοκινήτου, ακόμη και στην περίπτωση που εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα. Ενδεικτικά κάποιες από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι:
Πυρός συνέπεια στάσεων και απεργιών, Κλοπή Ολική, Κλοπή Ολική & Μερική, Θραύση κρυστάλλων, Κάλυψη αερόσακου, Φυσικά φαινόμενα, Ιδίες ζημιές, Νομική προστασία, Προσωπικό ατύχημα οδηγού, Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά, Οδική βοήθεια.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας ωφελείστε σε χρήματα και σε χρόνο, καθώς παρέχονται on-line υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, με όλα τα προϊόντα μας να βρίσκονται ένα κλικ μακριά και σε πολύ φτηνότερες τιμές.