Χρήσιμα Έντυπα

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος παρέχεται δωρέαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά μπορεί να το βρει κάποιος και στο διαδύκτιο. Είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να συμπληρώνεται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια από τους οδηγούς. Περιλαμβάνει την περιγραφή των συνθηκών του ατυχήματος με τη σύμφωνη γνώμη των οδηγών και στο πίσω μέρος του υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπογ συμπλήρωσης. Βοηθά στο να επιταχύνεται η πληρωμή αποζημίωσης αφού μειώνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς μέσα από την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και διενέξεων. Για να εκτυπώσετε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού πατήστε εδώ:

Γρήγορος και εύκολος τρόπος συμπλήρωσης της φόρμας “ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ” και από τους δύο οδηγούς των οχημάτων για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών στην ασφαλιστική εταιρεία.
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή της Φιλικής Δήλωσης στο κινητό σας πατήστε εδώ.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, από την 1η Μαίου 2000 καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας που καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που εντάσσονται στον φιλικό διακανονισμό είναι οι ακόλουθες:

 

1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2. ∆ΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3. Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7. GENERALI HELLAS A.A.E.
8. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΕΑΕ
9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10. PRIME INSURANCE LTD
11. EURO INSURANCES LTD
12. AIG EUROPE LIMITED
13. Hellas Direct INSURANCE LTD
14. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
15. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
16. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤTΑ
17. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
18. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
19. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
21. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
22. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
23. ERGO Α.Α.Ε.Ζ. (5045 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ)
24. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
25. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

Για να δείτε την λίστα ενημερωμένη από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος πατήστε εδώ.

Ένα από τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης είναι και το δικαίωμα εναντίωσης. Σε δυο περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης στο ασφαλιστήριο που σύναψε. Εάν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου που του παραδίδει ο διαμεσολαβητής παρεκκλίνει από την αίτηση του προς ασφάλιση, ή εάν δεν του παραδόθηκαν οι όροι του ασφαλιστηρίου και η απαραίτητη πληροφόρηση περί αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 5 & 6, του Νόμου 2496/1997 περί ιδιωτικής ασφάλισης, εάν ο πελάτης διαφωνεί με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εναντιωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο της ασφαλιστικής εταιρείας. Το έντυπο περιέχεται απαραιτήτως μέσα στο συμβόλαιο που παραδίδει ο διαμεσολαβητής στον λήπτη της ασφάλισης.
Για να εκτυπώσετε το έντυπο της Δήλωσης Υπαναχώρησης πατήστε εδώ.

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος.

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή πατήστε εδώ.

Εταιρείες Μέλη Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρίων Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)

Για να γνωρίσετε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες  είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επισκεφτείτε το κάτωθι link.

http://www.eaee.gr/cms/members-catalog

Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος

Είναι το  απαραίτητο έντυπο που συμπληρώνεται απο τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος όταν δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης. Παρέχεται δωρέαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά μπορεί να το βρει κάποιος στο διαδύκτιο και να το εκτυπώσει. Περιλαμβάνει την περιγραφή των συνθηκών του ατυχήματος και συμπληρώνεται ξεχωριστά από τον κάθε οδηγό για την ασφαλιστική του εταιρεία.

Για να εκτυπώσετε το έντυπο την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος πατήστε εδώ.

Προστασία Καταναλωτή

Ορίζεται το σύνολο των νόμων και οργανισμών που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και τις δίκαιες εμπορικές συναλλαγές, την ανταγωνιστικότητα, και την αξιοπιστία των πληροφοριών στο χώρο της αγοράς.
Οι νόμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να καταπολεμήσουν τις απάτες στις εμπορικές συναλλαγές και τις άδικες πρακτικές για την απόκτηση πλεονεκτημάτων στην ανταγωνιστικότητα. Η νομοθεσία της προστασίας του καταναλωτή συνήθως προσφέρει επιπλέον προστασία για τις ευπαθείς ομάδες τις κοινωνίας. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε εδώ

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών:

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ 

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών:

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Δήλωση Υπαναχώρησης

Είναι η άσκηση του δικαιώματος του ασφαλισμένου για υπαναχώρηση από την αρχική συμφωνία και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο π.χ. γιατί άλλαξε γνώμη. Σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται από τον πελάτη γραπτά, σε ειδικό έντυπο της ασφαλιστικής εταιρείας. Το έντυπο περιέχεται απαραιτήτως μέσα στο συμβόλαιο που παραδίδει ο διαμεσολαβητής στον λήπτη της ασφάλισης.
Για να εκτυπώσετε το έντυπο της Δήλωσης Υπαναχώρησης πατήστε εδώ.

Απορίες δίπλωμα οδήγησης

Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης

Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας

02.01 ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α
02.02 ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
02.03 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 96
02.04 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ
02.05 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
02.06 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C1, C, D1, D ΣΕ C1Ε, CE, D1E, DΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
02.07 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
02.08 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
02.09 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
02.10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
02.11 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
02.12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
02.13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
02.14 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
02.15 ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Οι γραμμές τηλεφώνου μας είναι ανοιχτές 09.00-17-00 καθημερινά από  Δευτέρα-Παρασκευή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καλέσετε το 2661-200900. Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε τη φροντίδα ατυχήματος που βρίσκετε στο συμβόλαιο σας και ένας διαχειριστής περιστατικών ατυχημάτων θα κανονίσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την δήλωση ατυχήματος και μεταφορά του οχήματος σας και εσάς.  Θα κάνει όλα τα χαρτιά προς την ασφαλιστική  εταιρεία του  αυτοκινήτου σας και θα μεταφέρει το όχημα σας σε κάποιο συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία  ή στο συνεργείο της επιλογής σας . Δεν υπάρχουν φόρμες για συμπλήρωση και ο διαχειριστής  συμβάντων της φροντίδας ατυχήματος θα τα φροντίσει όλα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ : +30 2661-200900