Ασφάλιση Κατοικίας

Η κατοικία σας, για την απόκτηση της οποίας έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο, είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένη για φωτιά και σεισμό με δικαιούχο την Τράπεζα που σας χορήγησε το δάνειο.

Η κατοικία ασφαλίζεται βάσει της κατασκευαστικής της αξίας (όπως ορίζεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες) και όχι βάσει του ύψους του στεγαστικού δανείου.
Επιλέγοντας τα προγράμματα των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Εταιριών μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 75% του αντίστοιχου συμβολαίου που σας προτείνει η Τράπεζα και που πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
Το ασφαλιστήριο εκδίδεται σε δύο αντίγραφα, ένα για εσάς και ένα για να το προσκομίσετε στην δικαιούχο Τράπεζα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε μας Email στο enquiries@be-smart.gr

 


Πάρε τώρα online προσφορά