Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν την υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι. (π.χ. πόλεμος).

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης είναι η κινητήρια δύναμη αλλά και ίσως η σημαντικότερη επένδυσή της. Εσείς, λοιπόν, ως επιχειρηματίας οφείλετε να προστατεύσετε τα ηλεκτρονικά συστήματά σας, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σας καλύπτει για κάθε κίνδυνο και κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, όπως:
Ραδιοφωνικός, κινηματογραφικός ή τηλεοπτικός εξοπλισμός (studio)
Δορυφορικά συστήματα
Ιατρικά μηχανήματα
Συστήματα φωτοσύνθεσης, γραφικών τεχνών κ.ά.
Βλάβες κατά τη λειτουργία
Πτώση, θραύση
Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού,
Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες κ.ά.

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Tην ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό. Για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου. Επίσης σας παρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.

Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών

Είτε είστε ιδιοκτήτης και χτίζετε το σπίτι σας μόνος σας, με δάνειο ή χωρίς, είτε είστε κατασκευαστής και έχετε αναλάβει την κατασκευή ως εργολάβος, αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα σας καλύπτει με πλήρη και ολοκληρωμένο τρόπο και σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος το ασφαλιστήριο σας προστατεύει την κατασκευή σας και εσάς από κάθε απρόβλεπτη ζημιά κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών, στο υπό ανέγερση ή ανακαίνιση κτίριο, καθώς και για ζημιές σε τρίτους, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε και τον εργοταξιακό εξοπλισμό ή τυχόν υπάρχουσα περιουσία με το ίδιο συμβόλαιο.

Προσφέρει μεγάλο εύρος καλύψεων, για κάθε είδος κατασκευής και κάθε κίνδυνο.
Έχει προσιτό κόστος.
Είναι σχεδιασμένα και για τους ιδιοκτήτες και για τους εργολάβους.
Η κάλυψη του προγράμματος φτάνει έως τους 24 μήνες με το ίδιο κόστος.
Σας εξασφαλίζει με την αξιοπιστία και κύρος

TOP