Οδική Βοήθεια Αυτοκινήτου,Μοτοσυκλέτας,Φορτηγού,Αγροτικού εώς 3,5Τ

ΕταιρείαΚαλύψεις βασικού πακέτουΚαλύψεις full πακέτου

Οδική Βοήθεια

Καλύπτεται το όχημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο ιδιοκτήτης του, που έχει νόμιμη άδεια οδήγησης, και οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα με την συγκατάθεση του τελευταίου, με νόμιμη άδεια οδήγησης, καθώς και οι συνεπιβαίνοντες σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που επιφέρουν την ακινητοποίηση του οχήματος. Παρέχεται μόνο σε όσους ασφαλισμένους επιλέξουν τη συγκεκριμένη κάλυψη στο ασφαλιστικό πρόγραμμα τους. Διευκρινίζεται ότι η Οδική Βοήθεια περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται σε είδος και όχι σε χρήμα, παρέχεται δηλαδή «βοήθεια» και όχι «χρηματική αποζημίωση».

Συνήθως περιλαμβάνει:

  • Επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή.
  • Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο.
  • Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο ή σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Επάνοδος των ασφαλισμένων στη μόνιμη κατοικία τους ή συνέχιση του ταξιδιού τους σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
  • Μεταφορά – Επαναπατρισμός του οχήματος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
  • Φύλαξη του οχήματος.
  • Εξεύρεση ανταλλακτικών.

Οι προϋποθέσεις κάλυψης και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων αναφέρονται αναλυτικά στους όρους Οδικής Βοήθειας του ασφαλιστήριου συμβολαίου.